ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λχ προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) Computerbeast.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της FourCom ΕΠΕ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Computerbeast.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Computerbeast.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Computerbeast.gr

Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η FourCom ΕΠΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η FourCom ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η FourCom ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Η FourCom ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – SERVICE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εγγυήσεις των προσφερόμενων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Computerbeast.gr προϊόντων είναι εκείνες που αναγράφονται στο εκάστοτε προιόν.
Η FourCom ΕΠΕ δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρεται διαφορετικά.
Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης απευθύνεται στο service της εταιρείας μας εγκαίρως και με βάση την εγγύηση που παρέχεται, γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση του. Σε περίπτωση αντικατάστασης εφόσον το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, γίνεται αντικατάσταση με αντίστοιχο προϊόν ίδιας αξίας ή πίστωση του ποσού στο καλάθι του πελάτη για αγορά άλλου ποϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τα τυχόν έξοδα αποστολής από και πρός το service βαραίνουν τον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι επιστροφές προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι δυνατές μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:
• Στην περίπτωση που το προϊόν που παραγγέλθηκε δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που αποστάλθηκε στον πελάτη, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (ή προϊόντων) εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή.
Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο.
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την FourCom ΕΠΕ.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί επιστροφή των χρημάτων του, διαδικασία η οποία θα διαρκεί το μέγιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
• Στην περίπτωση που το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από σχετική συνεννόηση με την FourCom ΕΠΕ.
Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Η πίστωση γίνεται πάντοτε στην τρέχουσα τιμή της ημερομηνίας επιστροφής του προϊόντος. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
Η FourCom ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων που σχετίζονται με πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών, πληρωμές online, κ.λ.π.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το ύψος των εξόδων αποστολής καθορίζεται από το βάρος των παραγγελθέντων προϊόντων και είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά το τελευταίο βήμα υποβολής της παραγγελίας τους.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την FourCom ΕΠΕ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της FourCom ΕΠΕ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή διακιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου Computerbeast.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω γενικών όρων.